Hulpverlening vluchtelingen uit Oekraïne

Woerdense ondernemers hebben overweldigend gereageerd op onze oproep voor hulpverlening aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hartelijk dank daarvoor! Voor het eerste deel van locatie ‘De Stadspoort’ zijn voldoende spullen aangeleverd en aangeschaft en op dit moment wordt ook hard gewerkt aan andere locaties. We willen u vragen uw reacties vanaf nu rechtstreeks te sturen naar:

1.De gemeente Woerden inzake huisvesting

  • De gemeente regelt de realisatie van de opvanglocaties en alle toebehoren.
    De gemeente is nu aan het inventariseren wat er voor de andere locaties nodig is aan spullen als bedden, kasten, banken en stoelen. Heeft u spullen beschikbaar? Laat dit dan weten via pels.m@woerden.nl. Zij weten precies wat er nodig is en waar het kan worden afgeleverd. Zijn er andere vragen dan kan dit ook per mail of via  Monique Pels op 06-25723591

 2.Hart voor Woerden betreffende alles wat persoonsgebonden is en nodig voor de ontwikkeling van de personen zelf 

Antwoorden op veel gestelde vragen

Ik wil mijn diensten aanbieden
Vrijwilligers zijn op veel gebieden nodig en vele tientallen zijn inmiddels ingeschakeld.  Hiervoor kan Hart van Woerden benaderd worden. De gemeente laat de vraag voor de inzet van vrijwilligers ook via Hart voor Woerden lopen.

Ik heb tijdelijk flexplekken beschikbaar zodat mensen op afstand toch in Oekraïne kunnen werken
Sommige Oekraïense vluchtelingen kunnen online toch hun werk blijven doen in Oekraïne.  Voor hen worden tijdelijke flexplekken gezocht. Hiervoor doet Hart voor Woerden de coördinatie. 

Ik heb tijdelijk een zaaltje beschikbaar om taallessen te laten geven
Binnenkort wordt gestart met taallessen en hiervoor zijn zaaltjes nodig waar ook kopje koffie of thee kan worden gebruikt.
Hart voor Woerden verneemt graag wie op afgesproken tijden een zaaltje beschikbaar heeft.

Ik heb goed werkende laptops of computers beschikbaar
Voor zowel het volgen van het nieuws; taalles of school zijn laptops nodig waarmee men goed op internet kan komen. Dit aanbod kan kenbaar worden gemaakt bij Hart voor Woerden.

Oekraïnse vluchtelingen en werk

Op zoek naar medewerkers
Her en der komen er bij ondernemers al open sollicitaties binnen. Doordat gezinnen met kleine kinderen veelal het land binnen komen én vaak ook de taal niet machtig zijn is een goede bemiddeling belangrijk. Ferm Werk is het aanspreekpunt voor ondernemers. Neemt u contact op met de heer Orcun Yurumez via 06-48362296.

Taal en werk
De ervaring leert dat Engels en Russisch de talen zijn die een deel van de mensen spreken en schrijven. Op dit moment worden de initiatieven met betrekking tot taalonderwijs geïnventariseerd.
De bedoeling is dat er in de komende weken taalgroepen gaan starten. Informatie daarover vindt u op de website www.woerdenvoorelkaar.nl. 

Wilt u liever doneren?
Hart voor Woerden heeft haar rekening opengesteld. Donaties op deze rekening worden besteed aan initiatieven in Woerden ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen. Gelden op deze rekening worden ingezet voor goederen, waaronder de inrichting van opvanglocaties, noodpakketten, maar ook hulpmiddelen, babyuitzet, fietsen, werkplekken, etc. In gezamenlijkheid met betrokken organisaties als vermeld op deze website Woerden voor elkaar dragen we zorg voor een goede besteding van uw donatie.

Donaties kunt u overmaken naar Stichting Hart voor Woerden, te Woerden, t.n.v. Oekraïne, bankrekeningnummer NL06 RABO 0125 5420 03. Stichting Hart voor Woerden heeft de ANBI status.