Doel van de OKW

Het doel van de OKW

Het doel van de OKW is het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Woerden. Wij proberen dit doel te bereiken door:

De OKW staat voor een optimaal ondernemersklimaat

Dit is van essentieel belang voor de Woerdense ondernemers. Ruimte om te ondernemen, bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers. Revitalisering en onderhoud van bedrijventerreinen, veiligheid en tal van plannen en projecten die toekomstbepalend zijn, worden besproken met de overheden. Veelvuldig treedt het OKW-bestuur in overleg met overheden op lokaal en regionaal niveau. Hiertoe neemt de OKW deel in het platform bedrijven Utrecht West en het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden, het POVW.

De OKW staat voor kennisoverdracht

Van elkaar leren, kennis overdragen. Tijdens de lunchbijeenkomsten staat altijd een toonaangevende spreker op het  programma die écht iets te melden heeft. Aan tafel is er ook voldoende tijd om kennis uit te wisselen. Hier worden interessante onderwerpen en actualiteiten op lokaal niveau uitgewisseld. Om de onderlinge kennis van onze leden te delen organiseert de OKW kennissessies. Deze sessies worden gegeven door leden, voor leden!

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem contact op!

De OKW staat voor een professioneel zakelijk netwerk

Minimaal vier keer per jaar bied het OKW Café de gelegenheid om op informele wijze in contact te komen met andere ondernemers. Daarnaast is er bij al onze bijeenkomsten voldoende tijd collega ondernemers te ontmoeten en te spreken. Netwerken is een bewezen methode om ook daadwerkelijk tot zaken te komen met bedrijven die in Woerden zijn gevestigd. Zaken doen ‘om de hoek’ stijgt in populariteit.

X