Stijging Energieprijzen - November 2022
Peiling energieproblematiek
De stijgende energieprijzen leiden tot grote zorgen bij ondernemers. Hoe groot deze zorg is wil de OKW en de Gemeente Woerden graag van u weten.
Daarom vragen wij u via deze OKW poll naar uw situatie.

Heeft uw bedrijf te maken met gestegen energiekosten sinds februari 2022? (gesloten vraag)*

Heeft uw bedrijf te maken met gestegen energiekosten sinds februari 2022? (gesloten vraag)*

Duidelijke selectie

Kunt u deze kosten doorberekenen aan de klant? (gesloten vraag)*

Kunt u deze kosten doorberekenen aan de klant? (gesloten vraag)*

Duidelijke selectie

Heeft u momenteel problemen op het gebied van: (multiple choice) (meerdere antwoorden mogelijk)
*

Heeft u momenteel problemen op het gebied van: (multiple choice) (meerdere antwoorden mogelijk)
*

Duidelijke selectie

Verwacht u in de (nabije) toekomst problemen op het gebied van: (multiple choice) (meerdere antwoorden mogelijk)*

Verwacht u in de (nabije) toekomst problemen op het gebied van: (multiple choice) (meerdere antwoorden mogelijk)*

Duidelijke selectie

Wilt u momenteel energieverbruik- en kosten besparende maatregelen treffen of richt u zich meer op de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag).
Welke maatregelen zijn dat?*

Wilt u momenteel energieverbruik- en kosten besparende maatregelen treffen of richt u zich meer op de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag).
Welke maatregelen zijn dat?*

Duidelijke selectie

Wilt u momenteel energieverbruik- en kosten besparende maatregelen treffen of richt u zich meer op de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)

Wat heeft u daarvoor nodig?*

Wilt u momenteel energieverbruik- en kosten besparende maatregelen treffen of richt u zich meer op de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)

Wat heeft u daarvoor nodig?*

Duidelijke selectie

Heeft u in de afgelopen jaren investeringen gedaan in energieverbruik- en kosten besparende maatregelen of in de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)
Welke maatregelen waren dat?*

Heeft u in de afgelopen jaren investeringen gedaan in energieverbruik- en kosten besparende maatregelen of in de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)
Welke maatregelen waren dat?*

Duidelijke selectie

Heeft u in de afgelopen jaren investeringen gedaan in energieverbruik- en kosten besparende maatregelen of in de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)
Hoe heeft u deze gerealiseerd?*

Heeft u in de afgelopen jaren investeringen gedaan in energieverbruik- en kosten besparende maatregelen of in de overgang naar hergebruik van energie? (open vraag)
Hoe heeft u deze gerealiseerd?*

Duidelijke selectie

Heeft u op dit moment een collectief energiecontract ? (gesloten vraag) *

Heeft u op dit moment een collectief energiecontract ? (gesloten vraag) *

Duidelijke selectie

Zo ja, met wie en bij welke energiemaatschappij ? (open vraag)

Zo ja, met wie en bij welke energiemaatschappij ? (open vraag)

Duidelijke selectie

Heeft u interesse in gezamenlijke inkoop van energie? (gesloten vraag)

Heeft u interesse in gezamenlijke inkoop van energie? (gesloten vraag)

Duidelijke selectie

Wanneer er zich een mogelijkheid voordoet tot collectieve inkoop van energie, wilt u dan benaderd worden? Vul hier dan uw mailadres is…..

Wanneer er zich een mogelijkheid voordoet tot collectieve inkoop van energie, wilt u dan benaderd worden? Vul hier dan uw mailadres is…..

Duidelijke selectie