Overleg met gemeentebestuur Woerden

Overleg met gemeentebestuur Woerden

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, de OKW en de overige ondernemersverenigingen. 


Op de agenda staan zaken zoals de uitbreiding, de ontwikkeling, de revitalisering en het onderhoud van bedrijventerreinen, verkeerszaken, milieuzaken, het economisch actieplan, de ruimtelijke ordening en de gemeentelijke lasten.

X