Ontwikkelingen Verkeersvisie

Ontwikkelingen Verkeersvisie

Namens OKW en POVW heeft Albèrt de Goey op 17 April de bijeenkomst bijgewoond met betrekking tot de  vergevorderde plannen om de Steinhagenseweg om te leggen. Deze plannen zijn in alle stilte ontwikkeld. Naar mening van  OKW / POVW dient deze wijziging getoetst te worden op effectiviteit èn aan de verkeersvisie 2030.

Een eerste bestudering van de voorgestelde wijzigingen geven aan dat deze weinig tot geen effect hebben of de verkeersafwikkeling van, en door de oostkant van Woerden. Dit terwijl de verkeersdruk daar door de geplande nieuwe wijk (met ruim 700 woningen!) èn de opening van de zuidelijke randweg tot veel meer verkeersdruk zal gaan leiden.

Tevens volgen we als OKW/POVW de ontwikkelingen in Woerden West. De gewenste afwaardering van de Boerendijk blijkt nagenoeg niet haalbaar. Het onderhoud van de wegen daar en het vervangen van de verkeerslichten moeten natuurlijk gewoon uitgevoerd. Scenario’s als een rotonde op de kruising Boerendijk/Hoge Rijndijk leveren voor de doorstroming nauwelijks rendement. Tellingen bevestigen ons standpunt dat de trajecten Boerendijk en Hollandbaan-Hoge Rijndijk gedurende de gehele dag zwaar belast zijn.

De aanwezige verkeersdeskundige gaf tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Verkeersvisie 2030 bijna letterlijk aan dat Woerden West qua verkeerscapaciteit nagenoeg vol zit.

Er is en wordt door ons nog steeds veel gelobbyd bij leden, politiek en andere stakeholders. Wij houden u op de hoogte!X