Ontwikkelingen Middelland

Ontwikkelingen Middelland

Na de overleggen en de sessie van november 2017  is een en ander naar de tekentafel gegaan. Een tekentafel om de voorwaarden en regels vast te leggen om de herontwikkeling van Middelland te kunnen gaan realiseren. Op het gemeentehuis wordt gewerkt aan het vormgeven van deze vastlegging. Door zitting in het POVW zal de OKW betrokken worden in het voeren van de discussie over de regels en voorwaarden binnen de klankbordgroep voordat deze aan de raad worden aangeboden. De eerstvolgende afspraak hierover is op 30 mei a.s. In dat kader moet haast gemaakt worden, er zijn partijen op Middelland die graag de eerste stap willen maken. De gemeente heeft toegezegd die ontwikkelingen niet tegen te houden. Des te meer reden snel te komen tot gedragen regels en voorwaarden.X