OKW pleit voor Woerdens Ondernemersklimaat

Bijeenkomst PBUW 2 november 2018 (74 van 1)

OKW pleit voor Woerdens Ondernemersklimaat

Vrijdag 2 november waren gedeputeerden Pim van den Berg en Dennis Straat aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij Walraven in Mijdrecht, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. OKW bracht hierbij de Woerdense speerpunten onder de aandacht.

Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in de maakindustrie & logistiek. Deze regio wordt ook wel “de Werkplaats van de Provincie Utrecht” genoemd. “We vragen aandacht voor een aantal zaken die verbetering behoeven om succesvol te blijven”, aldus Arwin Brouwer, voorzitter van PBUW.

Het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West) vertegenwoordigt de ondernemers uit de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik. Naast diverse presentaties over vraagstukken en successen ging het afgelopen vrijdag vooral ook over verbindingen leggen tussen verschillende partijen die elkaar verder kunnen helpen. Er is uitgebreid gediscussieerd over de 5 knelpunten die de ondernemers in de gehele regio ondervinden;

Herstructurering & ruimte
Het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en het uitgeven van nieuw bedrijventerrein voor bedrijven met een ruimtevraag. Zo kan de regio groeien in economie en werkgelegenheid.

Bereikbaarheid
Op diverse plekken in de regio is snel actie nodig om de bereikbaarheid te verbeteren.
Denk hierbij aan het openbaar vervoer, de N201, de randwegen in Woerden en de N210.

Aansluiting (technisch) onderwijs & arbeidsmarkt
Binnen onze regio zijn er vanuit het bedrijfsleven diverse initiatieven (Woerdens Techniek Talent & TechNet Amstel & Venen) om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Waar het aan ontbreekt is goed technisch onderwijs op VMBO en MBO niveau. Het bedrijfsleven wil hierin graag faciliteren maar kan dit niet zonder de overheid!

Betaalbare woningen voor werknemers
In Utrecht West is een enorm tekort aan betaalbare woningen voor werknemers. Het PBUW doet een dringende oproep voor versnelde bouw van betaalbare woningen en zonodig bouwen op of buiten de rode contouren. Werknemers dreigen de regio te verlaten! Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat die nieuwe ontwikkeling dan geschikt moet zijn voor die werknemers.

Energietransitie
De vragen van PBUW hieromtrent waren: Hoe houden we de energietransitie haalbaar én betaalbaar. Hoe kan de overheid ons hierin faciliteren?

Tijdens deze ontmoetingen is zowel tijdens het formele gedeelte als tijdens de informele rondleidingen in het mooie familiebedrijf Walraven gesproken over deze problematiek.
Voor de gemeente Woerden benadrukte OKW Voorzitter David Verweij het tempo in de diverse processen, na alle inspanningen van lokale ondernemersverenigingen is het nu tijd voor actie vanuit de overheid, “Zorg voor perspectief in een hoog tempo, haal het ongewisse eruit. Het bedrijfsleven doet absoluut mee maar de periode van alleen praten is voorbij. De ruimte moet worden bepaalt, de infra moet structureel verbeteren, het Tech College moet draaien. Bouw woningen onder de 2 ton en wij maken ons met elkaar sterk om het mooie Woerden koploper te maken in de energietransitie” .

Gedeputeerde van den Berg gaf in zijn reactie aan de problematiek in Utrecht West goed in beeld te hebben en sloot af met de belofte zijn best te doen de processen zo mogelijk te versnellen!

De ambitie van het PBUW;
Op korte termijn uitbreiding met 53H bedrijventerrein, goede bereikbaarheid per auto en OV en starten met een Regionale Tech Campus die voorziet in voldoende technisch geschoold personeel, daarbij de realisatie van voldoende betaalbare woonruimte voor onze werknemers.

Utrecht West is één van de vier snelst groeiende regio’s van Nederland en wil die groei doorzetten. Bij het evenement zijn goede afspraken gemaakt voor vervolgstappen. Vanuit Woerden zullen wij deze op de voet volgen!

Klikt u hier voor de brochure van deze bijeenkomst. De foto’s van deze bijenkomst kunt u hier bekijken.X