Nieuwe accountmanager bedrijven & energietransitie gemeente Woerden

Nieuwe accountmanager bedrijven & energietransitie gemeente Woerden

Benjamin Gerritsen start als nieuwe accountmanager bedrijven & energietransitie voor de gemeente Woerden.

Benjamin is  aangenomen als de opvolger van Olaf Terlouw. Sinds 1 maart is hij actief voor onze mooie en ondernemende gemeente, waar hij zelf ook met veel plezier woont. Zijn taak als accountmanager is tweeledig:

  • Verbindende schakel tussen gemeente en bedrijfsleven
  • Stimuleren van de energietransitie in de gemeente

In verbinding staan met ondernemers is essentieel om zijn taak goed uit te voeren. Daarom wil Benjamin graag kennis met u maken. Dit kan een keer in een persoonlijk gesprek of op een van de OKW-bijeenkomsten. Indien u vragen of opmerkingen heeft, schroom niet om contact met hem op te nemen. Benjamin is bereikbaar op telefoonnummer 06-50081808 of per mail op gerritsen.b@woerden.nl.

 X