Nieuw Coalitieakkoord voor Woerden!

Nieuw Coalitieakkoord voor Woerden!

Dinsdag 5  juni is het nieuwe coalitieakkoord voor Woerden 2018 – 2022 gepresenteerd.

Hierin zijn voor ondernemers de volgende punten opgenomen;

 • Inzet op scherpere regioverbinding Alphen-Gouda-Woerden.
 • Visie voor 2040 op een technische sector
 • Samen met provincie een locatie voor 6 tot 9 hecetare schuifruimte kiezen
 • Techcampus als spin-off van WoerdensTechniekTalent
 • Een crematorium is aan ondernemers. De coalitie zal los stemmen als nodig
 • Inzet op verbetering samenwerking lokale ondernemers en Ferm Werk
 • Voldoende inzet voor (lokale) aanbestedingen
 • Verkeersvisie gaat over naar uitvoering

 

De portefeuilleverdeling is als volgt:

 • Burgemeester Molkenboer
  Openbare Orde en veiligheid, Burgerparticipatie, City Markteting, Evenementen, Dienstverlening, Burgerzaken en communicatie.
 • Arjan Noorthoek (CDA)
  Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid en sport.
 • Arthur Bolderdijk (LvdD)
  Financiën, Vastgoed, Openbare Ruimte/IBOR ,Vastgoed, Handhaving, Begraven en begraafplaatsen, Wateren en waterketen,
 • Tymon de Weger (CU/SGP)
  Welzijn, Ruimtelijke Ordening, Bouwen en wonen, Ontwikkeling Middelland en stationsgebied, Monumenten en archeologie, Duurzaamheid en milieu en afval.
 • George Becht (D66)
  Economische Zaken, Werk en inkomen, Onderwijs, P&O, Regionale samenwerking, Cultuur en binnenstad

 

OKW wenst het nieuwe college veel succes en ziet uit naar een plezierige & constructieve samenwerking.

Voor het complete coalitieakkoord klikt u hier!X