Koninklijke onderscheiding voor David Verweij

Koninklijke onderscheiding voor David Verweij

David Verweij is donderdagavond in Kasteel Woerden door burgemeester Molkenboer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

David Verweij kreeg zijn onderscheiding voor zijn inzet voor Woerden en omgeving. Zo was hij van 1990 tot 1999 bestuurslid en voorzitter van de Protestants Christelijke Basisschool ‘De Brug’ in Nieuwerbrug. Van 2002 tot 2005 was hij voorzitter van de werkgroep Innovatie Nieuwerbrug. Hij verzorgde o.a. het tweemaandelijkse overleg met de wijkambtenaar en was contactpersoon voor inwoners, verenigingen en bedrijven. Verder organiseerde hij dorpsbijeenkomsten en was hij initiatiefnemer en medeopsteller van het leefbaarheidsplan Nieuwerbrug.

Van 2007 tot 2012 was hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Maatschappelijke Beursvloer. Van 2008 tot 2012 heeft hij zich als vrijwilliger ingespannen voor de restauratie van de Brugkerk in Nieuwerbrug.

Momenteel is hij actief binnen de OKW, POVW en PBUW.X