Werksessie ondernemers Barwoutswaarder op 26 maart a.s.

Werksessie ondernemers Barwoutswaarder op 26 maart a.s.

Graag nodigt de gemeente Woerden u uit voor een gezamenlijke werksessie op dinsdag 26 maart a.s. om 14.30 uur op het kantoor van de gemeentewerf aan de Pijpenmakersweg 4 op Barwoutswaarder. Wij doen u dan voorstellen voor een economische visie op het bedrijventerrein, tonen u dan de eerste schetsen voor de herinrichting van de Wagenmakersweg (als pilot) en brengen een concept actieplan duurzaamheid. De onderwerpen doen we in drie parallelle sessies. Veel van u hebben eerder deelgenomen aan een werksessie en u bent weer van harte welkom om uw mening te geven op de nieuwe resultaten. Als u nog niet heeft deelgenomen maar wel wilt aanhaken bent u ook van harte welkom. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt natuurlijk ook bij alle sessies even kort een kijkje nemen. Uiterlijk 16.00 uur eindigen we de werksessies.

Zoals u weet wil de gemeente niet alleen voor Barwoutswaarder een herstructureringsplan opstellen maar ook nieuw bedrijventerrein aanleggen als schuifruimte voor lokale bedrijven die willen verplaatsen. Het College van B&W heeft inmiddels drie locaties aangewezen voor haalbaarheidsonderzoek: uitbreiding van Putkop in Harmelen en twee locaties in Woerden bij de A12. De gemeenteraad neemt daarover op 7 maart a.s. een besluit. De gemeente is ook gestart met de studie om de bereikbaarheid van Woerden west en Barwoutswaarder te verbeteren door twee varianten voor een brug over de Oude Rijn te onderzoeken. Voor u als ondernemer (al of niet met groeiplannen) goed om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Bij de werksessies kunt u daar uw vragen over stellen en willen we met u in gesprek over de te volgen aanpak van het variantenonderzoek.

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om even te bellen. We hopen u de 26e maart te ontmoeten. Fijn als u zich even aanmeldt: baggen.i@woerden.nl

Gemeente WoerdenX