Economische vitaliteit Oudewater aangepakt

Economische vitaliteit Oudewater aangepakt

De economische vitaliteit van Oudewater verbeteren en verder versterken. Dat willen de gezamenlijke ondernemersverenigingen, de samenwerkingspartners en de gemeente in Oudewater. Hun ambities staan opgetekend in de zogenaamde Economische Agenda.

Jongeren binden aan lokale werkgevers en tegelijkertijd perspectief bieden aan oudere werknemers op de Oudewaterse arbeidsmarkt. Dat is zo maar één van de ambities waarvan de gezamenlijke partijen werk willen maken. Of deze: creatief omgaan met de beschikbare ruimte voor de (her)huisvesting van bedrijven. Dit is vooral een actueel thema vanwege de in voorbereiding zijnde uiterst krappe uitbreiding van bedrijvenpark Tappersheul.

,,De ondernemers en wij als gemeente zijn heel tevreden met deze nieuwe aanpak en de onderlinge samenwerking. Met elkaar kunnen we veel voor elkaar krijgen,’’ laat wethouder Bob Duindam optimistisch weten.

Ook het nadenken over het goed bereikbaar houden van Oudewater over de weg is zo’n onderwerp dat alle belanghebbenden bezighoudt. Net als het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en het experimenteren met innovatieve distributieoplossingen om het zwaar verkeer uit het stadscentrum te weren.

Van deze én andere onderwerpen gaan alle partijen niet alleen een belangrijkheidsvolgorde bepalen, maar ook hoe zij hieraan uitvoering willen geven. Zo’n plan – met de daarbij behorende kosten – komt in het tweede halfjaar 2017 op de agenda van de gemeenteraad. In de tussenliggende tijd zit niemand stil. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een plan voor het opwaarderen van de buitenruimte van de historische binnenstad.X