Overleg met gemeentebestuur Woerden

Overleg met gemeentebestuur Woerden

De OKW maakt onderdeel uit van het POVW – Platform Ondernemers Verenigingen Woerden.  In het POVW werken de Woerdense ondernemersverenigingen (ZOOOM, OKW, BIZ Vereniging het Stadshart, Ondernemend Zegveld, Ondernemend Harmelen en Ondernemend Kamerik) samen met de gemeente aan de economische agenda voor Woerden. Uitgangspunt hierbij is het Economisch Actieplan voor Woerden. Drie maal per jaar overleggen de ondernemersverenigingen onderling en drie maal per jaar is er een overleg met de ondernemersverenigingen en vertegenwoordigers van de gemeente Woerden waaronder de wethouder Economische Zaken, de accountmanagers bedrijven, de beleidsmedewerkers en andere betrokken ambtenaren.

Op de agenda staan zaken zoals herstructurering bedrijventerreinen, de ruimtevraag voor nieuwe bedrijventerreinen, de Verkeersvisie 2030 en de aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt. Alle onderwerpen hebben een relatie met de in 2017 door de ondernemers opgestelde Visie voor Woerden 2030.

X