Lid worden

Lid worden

Ondernemers, die in of nabij Woerden in de handels-, industriële of dienstverlenende sector hun bedrijf of beroep uitoefenen, kunnen zich bij het secretariaat aanmelden als kandidaat-lid door middel van het aanmeldingsformulier.

Nieuwe leden worden ter beoordeling voorgedragen aan het ledenbestand. Zij hebben formeel 14 dagen de tijd eventuele bezwaren tegen de toetreding kenbaar te maken. Beoordeling hiervan zal door het bestuur plaatsvinden.

Indien er geen bezwaren zijn volgt na 14 dagen toevoeging aan het ledenbestand. Het lidmaatschap bedraagt € 450,00 per jaar.

U kunt op elk gewenst moment in het jaar lid worden van de OKW.  De contributie zal dan naar rato worden berekend.

  • Voer een getal tussen 1 en 100000000 in.

Het aantal ZZP-ers dat lid kan worden van de vereniging bedraagt maximaal 10% van het totale ledenbestand. De omzet van de ZZP-er moet hoofdzakelijk (70% of meer) gegenereerd worden uit de zakelijke (B2B)markt. Beoordeling hiervan zal door het bestuur plaatsvinden.

X