Het bestuur

Het bestuur

André van der Heijden

André van der Heijden

Voorzitter

Eigenaar van Purple Haze Sound & Lights. Als voorzitter houdt André zich bezig met algemene zaken en is hij verantwoordelijk voor de contacten met de lokale en regionale overheden. Hij vertegenwoordigt OKW in de samenwerking met de Woerdense ondernemersverenigingen genaamd ‘Ondernemend Woerden’ en het  PBUW – platform bedrijven Utrecht West.  

OKW-Cees-van-Ramselaar

Cees van Ramselaar

Penningmeester

Eigenaar van Toyota Van Ramselaar. Naast het penningmeesterschap is Cees betrokken bij het dossier Infrastructuur. Hier wordt gewerkt aan de eerder gezamenlijk opgestelde Verkeersvisie 2030. In deze visie,  welke tot stand is gekomen met inbreng van inwoners en ondernemers, zijn de ambities, thema’s en doelstellingen voor het verkeer in, om en naar Woerden weergegeven.  

OKW-Ame-Derks

Amé Derks

Secretaris

Advocaat en mediator, verbonden aan Derks advocaten en adviseurs. Amé  houdt zich binnen het bestuur bezig met de communicatie van OKW, de organisatie van OKW Next Generation en de OKW Kennissessies. Daarnaast is Amé verantwoordelijk voor het dossier Arbeidsmarkt waarbij de focus ligt op de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.

Marien Groenendijk

Marien Groenendijk

Bestuurslid

Voormalig algemeen directeur Groenendijk Bedrijfskleding. Op dit moment is hij bezig met een aantal start-ups en samen met een aantal andere Europese bedrijven bezig met een door de EU gesubsidieerd onderzoek naar de ontwikkeling van circulaire bedrijfskleding.

 Marien vertegenwoordigt OKW in de samenwerking met de Woerdense ondernemersverenigingen in ‘Ondernemend Woerden’ en binnen het PBUW, het Platform Bedrijven Utrecht West.  Daarnaast is Marien verantwoordelijk voor het dossier Ruimtelijke Ordening waar ruimte voor bedrijven op de korte én de lange termijn & betaalbare woningen de prioriteit heeft.

OKW-Wim-Stouthart

Wim Stouthart

Bestuurslid

Samen met zijn zoon Arjan Stouthart is hij eigenaar van Stonecold Airconditioning.  Wim houdt zich binnen de OKW vooral bezig met het dossier duurzaamheid. Een dossier waar veel in te doen is! Ook vormt Wim samen met een aantal betrokken OKW-leden de nieuwe ledencommissie. Het doel van deze commissie is het betrekken van lokale ondernemers bij ons netwerk.

OKW-Monique-van-Breukelen

Monique van Breukelen

Bestuursassistent

Monique is het eerste aanspreekpunt voor onze leden. Zij ondersteunt het bestuur en de vereniging in al haar activiteiten. Dit varieert van het voorbereiden van bestuursvergaderingen tot de communicatie met de leden en de organisatie van alle OKW bijeenkomsten. Door haar betrokkenheid bij zowel Ondernemend Woerden als het Platform Bedrijven Utrecht West weet zij de diverse dossiers van OKW op elkaar aan te laten sluiten. 

X